Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Báo Bài Lớp 9 Thị trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 11/11/2020 06:59:36

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (19h-21h)
Thông tin: Học sinh Nữ, Trường Việt Úc
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Thị trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Báo Bài Lớp 9 Thị trấn Uyên Hưng Tân Uyên Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: