Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Dạy Bằng Tiếng Anh Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 14/01/2021 12:38:01

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Dạy Bằng Tiếng Anh,
Mức lương: 300.000đ/buổi
Số buổi: 3 -> 4 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với học sinh (từ 8h đến 16h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, Phí 700k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Dạy Bằng Tiếng Anh Tân Định Bến Cát Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: