Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Hóa Lớp 8 Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 05/05/2021 02:49:45

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sx tối 5+7 hoặc CN
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ, giọng nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Hóa Lớp 8 An Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: