Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Hóa Lớp 9 Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 23:54:16

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T23456 (Từ 18h trở đi)
Thông tin: Học sinh nam, trường Nguyễn Văn Luông
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Hóa Lớp 9 An Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: