Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Hóa Lớp 9 Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 16:47:30

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 3.300.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T234567 (9h – 10h30)
Thông tin: học sinh nam, trường nguyễn văn linh
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Hóa Lớp 9 Mỹ Phước Bến Cát Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: