Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Hóa Lớp 9 Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 00:58:10

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T4 (18h -20h), T7 (9h-11h)
Thông tin: học sinh nữ trường Đinh Thiện Lý
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Hóa Lớp 9 Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: