Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Hóa Sinh Lớp 4 Lớp 5 Lớp 9 Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 18:30:01

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Hóa, Sinh,
Lớp dạy: Lớp 4, Lớp 5, Lớp 9,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (18h-19h30)
Thông tin: 3 học sinh
Yêu cầu: Giáo viên Nữ, GV kèm Toán, TV cho bé L4, L5
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Hóa Sinh Lớp 4 Lớp 5 Lớp 9 Bình Hòa Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: