Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 10 Xã Tân Thành, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 18:01:08

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T6 (17h30 hoặc 18h), T7CN (9h – 10h30)
Thông tin: học sinh nam, trường qte á châu
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Tân Thành, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 10 Tân Thành Bắc Tân Uyên Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: