Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 10 Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 14/11/2020 12:13:17

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T35 (18h30 -20h)
Thông tin: học sinh nam, trường Việt úc (lớp 9 lên 10)
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 10 Bình Hòa Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: