Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 10 Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 08/04/2021 16:04:01

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 2.400.000đ/tháng, SV = 1.800.000
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx sáng-tối
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 10 Dĩ An Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: