Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 10 Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 28/12/2020 19:59:04

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7, CN (chiều 13h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường gia định
Yêu cầu: Cử Nhân Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 10 Hoà Phú Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: