Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Xã An Điền, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 22/11/2020 17:04:40

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T56 (20h -22h) , T7 (14h- 16h)
Thông tin: học sinh nam, trường ở quận 4
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã An Điền, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 An Điền Bến Cát Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: