Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 28/05/2021 03:48:32

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối T3,T5 hoặc T3,T6 (6h->)
Thông tin: hs nữ, đầu tháng 1 học
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 Khánh Bình Tân Uyên Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: