Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 14/11/2020 09:09:32

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chiều T23456 (từ 14h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường lương thế vinh
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 Tân Hiệp Tân Uyên Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: