Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Dạy Bằng Tiếng Anh Phường An Thạnh, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 22:27:46

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11, Dạy Bằng Tiếng Anh,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng, 1tr5
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,4 ( sắp xếp cả ngày), thời gian trao đổi thêm
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Thạnh, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 Dạy Bằng Tiếng Anh An Thạnh Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: