Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Lớp 12 Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 08/11/2020 22:07:24

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11, Lớp 12,
Mức lương: 3.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T357 (từ 18h trở đi)
Thông tin: 3 học sinh (2 bé lớp 12 + 1 bé lớp 11)
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 Lớp 12 Bình Hòa Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: