Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Phường Chánh Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 16:45:58

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.100.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với phụ huynh (18h – 19h30)
Thông tin: học sinh nam, trường Ngô Quyền
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, 1b: 1tr1 // 2b: 1tr8
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Chánh Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 Chánh Mỹ Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: