Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 05:15:09

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,4 (từ 19h hoặc 19h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường Trường Chinh
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: