Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 28/12/2020 06:41:07

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sáng T7, CN (8h30-10h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường Lê Thị Hồng Gấm
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 Phú Cường Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: