Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 20:13:10

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng, 1tr2
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Trưa T23456 (10h30-12h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Nữ, GV: 2tr | SV 1tr2
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 Phú Hòa Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: