Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 11 Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 10:36:46

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chiều T7,CN + 1b tối sắp xếp trong tuần
Thông tin: học sinh nam, trường Tây Thạnh
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 11 Tân Phước Khánh Tân Uyên Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: