Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Xã Tân Lập, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 14/11/2020 10:28:22

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T357 (19h30- 21h)
Thông tin: học sinh nam, lớp 11 lên 12
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Tân Lập, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 Tân Lập Tân Uyên Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: