Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 00:49:56

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12, Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi
Thời gian: sx sáng-chiều
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Đông Hòa Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: