Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 13:37:15

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sáng T246 (10h -12h), vô năm sắp xếp lại thời gian
Thông tin: học sinh nữ, trường Phan đăng lưu
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 Bình Hòa Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: