Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 22:09:06

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sáng T7,cn (8h – 10h)
Thông tin: học sinh nữ, trường quốc tế APU
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, (luyện thi Toán – SAT)
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 Đông Hòa Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: