Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 07:55:34

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T3 (từ 18h15 trở đi), T5 (18h15 -19h45)
Thông tin: học sinh nam, trường Á châu
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 Lái Thiêu Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: