Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 21:35:59

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2 (18h30 hoặc 19h), T7 (rãnh cả ngày: từ 8h đến 17h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 Tân Đông Hiệp Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: