Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 12 Thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 03:28:28

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, học giỏi, trường Việt Anh
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 12 Thị trấn Dầu Tiếng Dầu Tiếng Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: