Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 3 Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 21/01/2021 15:30:48

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sáng T246 (9h-11h)
Thông tin: học sinh trường Việt úc, hệ chuẩn
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 3 Bình Hòa Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: