Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 3 Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 13:42:20

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T57 hoặc 46 sau 18h
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 3 Mỹ Phước Bến Cát Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: