Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 5 Dạy Bằng Tiếng Anh Phường Tương Bình Hiệp, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 06:59:41

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 5, Dạy Bằng Tiếng Anh,
Mức lương: 3.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 hoặc T357 (sáng -chiều)
Thông tin: học sinh nam, trường quốc tế
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Tương Bình Hiệp, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 5 Dạy Bằng Tiếng Anh Tương Bình Hiệp Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: