Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 5 Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 07:15:59

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 2.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (19h-20h30)
Thông tin: học sinh nam, trường Trần quốc toản
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 5 An Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: