Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 5 Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 27/05/2021 05:01:38

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 700.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối t3 – T5
Thông tin: hs nam, hơi yếu toán
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 5 Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: