Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 5 Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 20:42:17

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T357 (17h30 – 19h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn Thái Sơn
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 5 Vĩnh Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: