Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 5 Thị trấn Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 14/01/2021 13:15:58

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T357 (19h-21h)
Thông tin: Học sinh nữ, trường TH an lạc 2
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Thị trấn Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 5 Thị trấn Lái Thiêu Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: