Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 6 Xã Phước Hoà, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 19/05/2021 02:45:03

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: sx tối trừ 5,6
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Phước Hoà, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 6 Phước Hoà Phú Giáo Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: