Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 6 Dạy Bằng Tiếng Anh Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 19:32:04

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 6, Dạy Bằng Tiếng Anh,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với phụ huynh
Thông tin: học sinh nữ trường quốc tế
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, Đầu tháng 8 bắt đầu học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 6 Dạy Bằng Tiếng Anh Bình Hòa Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: