Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 6 Lớp 8 Xã Tân Bình, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 12:48:42

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 6, Lớp 8,
Mức lương: 2.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 hoặc T357 (từ 18h, 18h30)
Thông tin: 2 học sinh, trường lê văn hưu
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Tân Bình, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 6 Lớp 8 Tân Bình Tân Uyên Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: