Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 6 Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 22:52:00

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng, sinh viên: 1tr/2b
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: chọn T2,3,4 (từ 17h hoặc 17h30)
Thông tin: học sinh nam, trường Đức Trí
Yêu cầu: Nam, GV: 1tr6/2b || SV: 1tr/2b
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 6 Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: