Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 6 Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 17:55:19

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T6, 7, CN (17h30 -19h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường Lê Văn Hưu
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 6 Đông Hòa Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: