Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 6 Phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 21/12/2020 20:15:08

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn Tối sau 17h (T2,3,4,5,6), T7,cn (chiều sau 14h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 6 Hiệp An Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: