Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 6 Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 05/11/2020 03:50:01

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 2.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (19h – 20h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn văn nghi
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 6 Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: