Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 6 Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 13:19:47

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3 (17h30- 19h30) + chiều T5 (14h- 16h), T6(14h-15h30)
Thông tin: học sinh nam, trường An Lạc
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 6 Thới Hòa Bến Cát Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: