Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 6 Thị trấn Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 04:37:01

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 900.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp với học sinh (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn Hiền
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 6 Thị trấn Mỹ Phước Bến Cát Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: