Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 7 Xã Hưng Hoà, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 15:32:18

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.100.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối 357
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Hưng Hoà, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 7 Hưng Hoà Bàu Bàng Bình Dương

Viết một bình luận