Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 7 Lớp 8 Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 17/11/2020 04:05:43

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 7, Lớp 8,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T3,5 ( 9h – 11h ), vô năm sắp xếp lại
Thông tin: 2 học sinh, trường lê quý đôn.
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 7 Lớp 8 An Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: