Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 7 Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 07:56:58

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sáng T7, CN (từ 8h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, Trường Việt Anh
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 7 Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: