Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 7 Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 16:14:24

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sắp xếp với học sinh (rãnh Sáng -Tối)
Thông tin: học sinh nam, trường Đỗ văn dậy
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 7 Lái Thiêu Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: