Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 7 Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 24/12/2020 05:50:38

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T24 (18h, 18h30) hoặc T57 (16h30 -18h30)
Thông tin: học sinh nam, trường Collect
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 7 Tân Đông Hiệp Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: