Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 8 Xã Phú An, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 17:49:41

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T35 (từ 17h30, 18h)
Thông tin: học sinh nam, trường Nguyễn văn luông
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Phú An, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 8 Phú An Bến Cát Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: